Sensomotoriek

Is jouw kind (of misschien ken je een kindje) het liefst uren lang bezig met handen wassen of vindt het heerlijk om met zijn handen in het zand, verf, scheerschuim, rijst, enz. te voelen? Misschien niet altijd even fijn, maar bedenk dan dat dit kind met een belangrijk onderdeel van zijn ontwikkeling bezig is! Namelijk de sensomotoriek. Nu vraag je je misschien af: ‘Sensomotoriek? Wel eens van gehoord, maar wat is het precies?’Eerst maar eens een beetje theoretische kennis over het woord Sensomotoriek.

Sensomotoriek is een samensmelting van het woord sensoriek en motoriek. Sensoriek wil zeggen ‘Het opdoen van prikkels met de zintuigen (horen, ruiken, zien, voelen en proeven).

Motoriek wil zeggen ‘Het vermogen te kunnen bewegen'.

Deze twee vaardigheden samen zorgen ervoor dat jij bijvoorbeeld een bal kunt vangen. Wat doe je als je een bal ziet aankomen? Precies je steekt je handen uit om de bal te kunnen vangen.Hoe ziet dit er in de praktijk uit?

Je weet vast wel dat een baby dingen in zijn mond stopt. En daar is een reden voor. Door dingen in hun mond te stoppen ontdekt een kindje kenmerken van het voorwerp dat hij in zijn mond heeft gestopt. Is hard? Is het zacht? Is het warm of juist koud? Is het glad of ruw? Hoe ouder het kind wordt hoe minder ze in hun mond hoeven te stoppen om te weten hoe een voorwerp voelt, ruikt, proeft enz. Het kind ziet of voelt met de handen of iets bijvoorbeeld van hout of metaal is.

De informatie die ze opdoen koppelen ze aan de eerder opgedane ervaringen (van de periode dat ze het materiaal in de mond stopte), bijvoorbeeld metaal is koud en hard. Het kind kan zich een voorstelling maken hoe iets voelt, proeft en klinkt als het op de grond valt.Maar ook in de peutertijd is een kind volop met zijn sensomotoriek bezig. En oefent het hierdoor zijn fijne en grove motoriek. Denk maar aan het klimmen en klauteren, leren evenwicht te bewaren, kleuren, bouwen, in de doos uit de doos, enz. En zoals in het begin al genoemd geniet het kind het meest van voelactiviteiten zoals kneden in de scheerschuim, kleien, zand door de vingers laten glijden, bekertjes water overgieten, spelen met rijst, enz. Het is niet alleen mooie oefenmomenten van de sensomotoriek, maar het kind kan er ook zijn creativiteit in kwijt en ont-prikkelen.